Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Vaikuttajamarkkinointi toimeksiannosta toteutukseen

Me Noordilla sanotaan aika usein, että ”vaikuttajamarkkinointi ei ole ydinfysiikkaa” – ja oikein tehtynä se onkin aika simppeliä. Käyn tässä artikkelissa läpi niitä vaiheita, joita vaikuttajamarkkinointikampanjaa suunniteltaessa olisi hyvä ottaa huomioon ja kuinka kauan kampanjaa tai toimenpiteitä suunnittelevan tulisi varata aikaa toimeksiannosta toteutukseen.

DISCLAIMER: Koska aikamääreet kiinnostaa, niin voidaan ylpeästi kertoa, että ollaan hiottu meidän prosessia sen verran tehokkaaksi, että tarpeen mukaan saadaan vaikuttajamarkkinoinnin toteutus liikkeelle nopeastikin. Optimitilanteessa ensimmäiset vaikuttajasisällöt saadaan julki parin viikon sisällä toimeksiannosta. Luonnollisesti toimeksiannon laajuuden mukaan suunnitteluvaiheeseen varattu aika vaihtelee jonkin verran.  

Noordin vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden prosessi.

Suunnittelu on kaiken ydin – myös vaikuttajamarkkinoinnissa

Jokainen Noordin toimeksianto alkaa tarkalla ja strategisella suunnitteluvaiheella. Monia näistä asioista käydään luonnollisesti usein jo myyntivaiheessa läpi, mutta riittävällä ja tarpeeksi yksityiskohtaisella suunnittelulla pyritään varmistamaan vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden mahdollisimman tehokas onnistuminen. Suunnitteluvaihe alkaa useimmiten tehokkaalla aloituspalaverilla asiakkaan kanssa, jossa käydään läpi ainakin seuraavia asiat:

 • Yhteistyön läpikäynti
  • Toimenpiteiden budjetti, vaikuttajien profiili, käytettävät kanavat, jne.
 • Yhteistyön tavoitteet – pyritään mitattavissa ja saavutettavissa olevia tavoitteita abstraktien ja laadullisten tavoitteiden lisäksi
 • Kohderyhmä – mitä kohderyhmää tavoitellaan ja millaista sisältöä kyseinen kohderyhmä orgaanisesti kuluttaa ja missä muodossa?
 • Sisällölliset asiat
  • Viisi (5) tärkeintä asiaa, joita vaikuttajien tulisi sisällöissään tuoda esiin
  • Viisi (5) asiaa, joita vaikuttajien ei ainakaan haluta tuovan esiin
 • Toimeksiannon yksityiskohdat, kuten laskeutumissivun suunnittelu ja toteutus, vaikuttajakohtaisten seurantalinkkien speksaus, tägättävät tilit ja hashtagit
 • Mahdolliset kampanjakohtaiset asiat
 • Aikataulu (suunnitteluvaihe, toteutus, raportointi ja jatkokehitys)
 • Projektitiimin kommunikointitavat

Mikäli kaipaat ideoita ja inspiraatiota vaikuttajamarkkinoinnin luovaan suunnitteluun, kannattaa tsekata Juskan aiempi artikkeli aiheesta sekä tietysti meidän asiakasreferenssit.

Otteita aloituspalaverissa läpikäytävistä asioista.

Miten vaikuttajat valitaan?

Kun vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden tavoitteet ja tavoiteltava kohderyhmä ovat selvillä, on aika syventyä sopivien sisällöntuottajien valintaan. Vaikuttajia on myös meillä Suomessa valtava määrä, ja ilman selkeää suunnitelmaa monella saattaa olla valinnan vaikeus. Vaikuttajia valitessa pitäisi pohtia ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Millaista kohderyhmää vaikuttajan pitäisi tavoittaa?
 • Millaista sisältöä (ja missä muodossa sekä kanavissa) edellä mainittu kohderyhmä sisältöä normaalisti kuluttaa?
 • Millaisia arvoja vaikuttajan tulisi edustaa, jotta hän sopii brändillenne?


Me Noordilla toimitaan siten, että kerätään kampanjaa/toimenpiteitä varten pidempi shortlist vaikuttajista, joita analysoidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Olemme yleensä tehneet päätöstä avustamaan myös omia ehdotuksiamme toimenpiteiden vaikuttajakombosta – luonnollisesti budjettiin sopivasta sellaisesta. Mikäli haluat lukea lisää vaikuttajien valinnasta, lue myös meidän aiemmin kirjoittama artikkeli aiheesta.

Vaikuttajamarkkinoinnin kampanjabriiffi – mikä se on ja miksi siihen kannattaa panostaa?

Kampanjabriiffi on kuin kampanjan tai toimenpiteiden käsikirja – miten toivotaan sisällöntuotannossa toimittavan, ja toisaalta miten ei ainakaan toivota toimittavan. Hyvä kampanjabriiffi sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Kuvaus markkinoitavasta yrityksestä, brändistä tai tuotteesta/palvelusta
 • Kampanjan pääviesti ja tavoitteet
  • Miksi kampanjaa lähdetään tekemään ja miksi juuri nämä vaikuttajat on valittu mukaan?
 • Ajankohta ja julkaisuaikataulu sekä tietysti sovittu sisällön määrä vaikuttajakohtaisesti
 • Ohjeistus sisällöntuotantoon ja lainmukaisiin mainosmerkintöihin
 • Do’s and don’ts – eli miten toivotaan vaikuttajan toimivan tuottaessaan sisältöä
 • Muut mainittavat asiat, kuten linkki laskeutumissivulle ja hygieniarajat
 • Raportointiin ja laskutukseen liittyvät asiat


Mikäli haluat tietää kampanjabriiffin toteutuksesta lisää, kannattaa tutustua aiemmin kirjoittamaamme artikkeliin.

Otteita kampanjabriiffistä.

Kampanjan aloitus ja koordinointi

Mahtavaa, suunnitteluvaihe saatu valmiiksi! Nyt se alkaa – vaikuttajat alkavat tuottamaan sisältöä. Meillä Noordilla prosessi toimii siten, että vaikuttajille asetetaan deadlineksi materiaalien toimittaminen casesta riippuen 3–5 arkipäivää ennen sovittua julkaisua. Kun materiaalit on vastaanotettu, Noordin projektitiimi tarkistaa sisällöt ja tekee yhdessä sisällöntuottajan kanssa mahdolliset korjaukset. Tämän jälkeen materiaali kierrätetään vielä asiakasyrityksen yhteyshenkilöillä. Lähtökohtaisesti kuitenkin, jos materiaali on mennyt meidän tiimin mankelista läpi, pitäisi sen päästä myös asiakasyrityksen tarkistuksesta mutkitta läpi. Meidän päätavoitteemme tietysti on, että asiakkaan ei tarvitse murehtia aikatauluista tai sisältöjen laadusta – senhän takia me ollaan olemassa!

Tutustu artikkeliin: Miksi ulkoistaa vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen vaikuttajamarkkinointitoimistolle?

Kaikki vaikuttajamarkkinoinnista viidessä minuutissa – Lataa opas ilmaiseksi!

Kaikki hyvä loppuu aikanaan – ja sitten raportoidaan

Vaikuttajamarkkinointikampanjan/vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden päättyessä on luonnollisesti aika analysoida, miten kampanja meni ja päästiinkö aloituspalaverin yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin. Riippuen kampanjasta tai toimenpiteistä pitäisi tutustua ainakin seuraaviin asioihin:

 • Toimenpiteiden kokonaiskattavuus
  • Näyttökerrat eli kuinka monta kertaa tuotettuja sisältöjä on yhteensä nähty
  • Kattavuus eli kuinka moni henkilö on tuotettuja sisältöjä yhteensä kuluttanut
 • Kohderyhmän sitouttaminen tuotettuihin sisältöihin
  • Kampanjan aiheuttamat reaktiot (tykkäykset, kommentit, tallennukset, jaot)
  • Jos tuotettu videosisältöä, niin keskimääräinen katseluaika
 • Toimintakehotteiden toimivuus
  • Kohderyhmän ohjaus yrityksen/brändin verkkosivuille tai esimerkiksi some-tileille
 • Laadulliset mittarit
  • Kommentit, vaikuttajien antama palaute, kysely- ja bränditutkimukset


Pelkän raportoinnin lisäksi vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteiden päättyessä tuloksia pitäisi tietysti myös analysoida ja pohtia, missä onnistuttiin ja missä jäi kehitettävää. Mikäli vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen kiinnostaa, lue lisää aiemmasta artikkelistamme.  

Vaikuttajamarkkinoinnin sisältöjen hyödyntäminen yrityksen markkinointiviestinnässä

Vaikuttajamarkkinointi on pohjimmiltaan sisältömarkkinointia, ja ”hetken huuman” eli vaikuttajan omien julkaisujen lisäksi yrityksen tulisi hyödyntää sisällöntuottajien tuottamia sisältöjä itse mahdollisimman laajasti saadakseen toimenpiteistä kaikki mahdolliset tehot irti. Näitä tapoja on esimerkiksi:

 • Vaikuttajien tuottamien sisältöjen uudelleenjulkaisu yrityksen omilla some-tileillä
 • Vaikuttajien tuottamien sisältöjen hyödyntäminen maksetussa mainonnassa (muista varmistua markkinointioikeuksista!)
 • Uutiskirje, artikkelit, sisältöjen hyödyntäminen verkkosivuilla
 • UGC-sisällöntuotanto eli käyttäjien luoma sisältö

Mikäli vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet ovat ajankohtaisia tai kaipaisitte sparrausta toteutuksiin, niin olkaa ihmeessä yhteydessä Noordin ammattitaitoiseen tiimiin! Voitte myös soitella suoraan minulle (Mikolle eli tämän artikkelin kirjoittajalle) numeroon 0408604330 tai varata ajan suoraan mun kalenterista täältä.

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.