Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Vaikuttajamarkkinoinnin trendit 2024 – Aitous, vastuullisuus & lyhytvideot

Markkinoinnin jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä vaikuttajamarkkinoinnilla on edelleen suuri vaikutus siihen, miten brändit sitouttavat yleisönsä. Vaikuttajamarkkinoinnin merkitys tulee ensi vuonna kasvamaan entisestään, ja mainostajat sijoittavat yhä enemmän resursseja vaikuttajayhteistyöhön ja ottavat vaikuttajamarkkinoinnin osaksi markkinoinnin strategiaa.

Vaikuttajamarkkinoinnin pariin ilmestyy koko ajan uudenlaisia brändejä ja toimialoja, joka lisää kilpailua, mutta tuo mukanaan myös uusia tuulahduksia vaikuttajamarkkinoinnin luovaan suunnitteluun ja toteutuksiin. Kauneus- ja muotiteollisuus jatkaa vaikuttajamarkkinoinnin valta-alana, mutta viimeisten vuosien aikana mukaan on vakiintunut esimerkiksi rahoitus-, matkailu-, ruoka- ja muu elintarvikeala. Nyt jos viimeistään markkinointipäättäjien on lähdettävä kehittämään brändinsä vaikuttajamarkkinointia, sillä luultavasti kilpailijasi toteuttaa sitä jo. Joillakin aloilla on toisaalta edelleen mahdollisuus etumatkaan. Esimerkiksi auto- ja tapahtuma-alalla vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteitä on käytetty vielä verrattain hyvin vähän.

Tässä artikkelissa tutustutaan vaikuttajamarkkinoinnin trendeihin vuonna 2024. Ensi vuonna vaikuttajamarkkinoinnin ei tarvitse olla kallista ja paljon resursseja vievää, vaan mukaan pääsee myös pienemmällä budjetilla – kunhan kohderyhmä ja tavoitteet ovat selkeät. Viimeistään nyt on aika lähteä tekemään vaikuttajamarkkinointia aidosti, vastuullisesti ja monikanavaisesti sekä ottaa myös brändin oma sisällöntuotanto osaksi markkinoinnin ja vaikuttajamarkkinoinnin strategiaa.

Tässä on käytetty lähteenä DMEXCONin toteuttamaa tutkimusta, joka kohdistui kymmeneen suureen saksalaiseen markkinointitoimistoon. Asiantuntijat ovat erikoistuneet tuotteiden ja palveluiden markkinointiin vaikuttajien ja sisällöntuottajien avulla. Kyselyssä kartoitettiin markkinoiden nykytilaa ja tutkittiin, miten vaikuttajamarkkinointi on kehittynyt viime vuoteen verrattuna.

DMEXCONin tutkimus kokonaisuudessaan täällä: https://dmexco.com/press/influencer-marketing-is-growing/

Vaikuttajamarkkinointi 2024 – Lyhytvideot kasvattavat näkyvyyttä tehokkaasti

Kun lyhytvideot tulivat ryminällä eri somekanaviin, niitä hallitsi tanssivideot, musiikki- ja äänipainotteiset videot ja My Day -tyyliset fiilisvideot. Nämä edellä mainitut trendit eivät ole kadonneet mihinkään, mutta rinnalle on tullut laaja kirjo muuta videosisältöä. Oikeastaan trendaavien videoiden sisältö voi olla melkein mitä vaan, kunhan ne houkuttavat katsojan sitoutumaan niihin. Ensi vuoden trendejä on varmasti entistä paremmin suunnitellut ja brändätyt videot, joiden pituus vaihtelee kymmenestä sekunnista aina kolmeen minuuttiin asti. TikTokissa on jo selkeästi näkyvissä, että videon pituus voi olla vain 10 sekuntia, jos video on tarpeeksi hauska, informatiivinen tai muulla tavalla koukuttava.

Lyhytvideot jyräävät erityisesti TikTokissa ja Instagramissa, mutta uutena lyhytvideokanavana on noussut myös YouTube Shorts. YouTubeen voi julkaista samalla tavalla lyhyitä pystyvideoita, kuin TikTokiin tai Instagramiin. Jos YouTube Shorts on vielä tuntematon kanava tai ominaisuus, niin kannattaa tutustua aiemmin julkaisemaamme artikkeliin täällä.

Niche-vaikuttajat ovat raikas tuulahdus somessa

Mitä tarkoittaa niche-vaikuttaja tai ketkä ovat niche-vaikuttaja? Niche-vaikuttajalla tarkoitetaan pienempään kohderyhmään, tiettyyn seuraajakuntaan tai erityiseen aihealueeseen keskittyvää vaikuttajaa tai sisällöntuottajaa. Niche-vaikuttajan seuraajakunta on monesti hieman pienempi, muutamasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin. Yhteistyötä niche-vaikuttajan kanssa kannattaa harkita silloin, kun markkinoitava tuote tai palvelu on suunnattu melko rajalliselle kohderyhmälle tai kun pyrit tavoittamaan tarkasti valitun, pienemmän yleisön.

Niche-vaikuttajiin keskittyminen kasvaa vuonna 2024, sillä he keskittyvät enemmän merkityksellisen viestin välittämiseen kuin katselukertojen määrään. Heidän seuraajaryhmänsä on pienempi ja siksi homogeenisempi, mikä tarkoittaa, että mainostajat voivat tavoittaa yleisönsä kohdennetummin.

Kirjoitimme taannoin niche-vaikuttajista blogiartikkelin, johon voit tutustua täällä.

Kohti tarinallista ja jatkuvaa sisällöntuotantoa – vaikuttajamarkkinointi 2024

Vaikuttajamarkkinointi muuttaa muotoaan, ja jo nyt on havaittavissa tarinallisuuden ja jatkuvan sisällöntuotannon kasvaminen. Sisällöntuotannon tärkein tavoite on yhteisön luominen vaikuttajan tai sisällöntuottajan ja seuraajakunnan välille. Aiemmin mainitsemani kyselytutkimuksen mukaan yhteisön luominen ja yhteys seuraajien ja vaikuttajan välille saavutetaan lyhyillä videoilla, jotka keskittyvät tarinallisuuteen ja luovuuteen. Tämän seurauksena vaikuttajien luoma sisältö saa yhä enemmän merkitystä. Yleisesti ottaen myös mainostajat arvostavat vaikuttajien kanssa toteutettavaa markkinointia, joka luo aitoja bränditarinoita luovien sisältötoteutusten avulla.  

Toinen sisällöntuotantoa ohjaava trendi vuonna 2024 on pitkäjänteinen tekeminen. Entistäkin merkittävämpi osa vaikuttajamarkkinoinnista on jatkossa pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa vaikuttajat tekevät pitkäjänteistä yhteistyötä mainostajien kanssa tuodakseen tuotteita tai tuotevalikoimia osaksi sisältöään.

Vaikuttajamarkkinointi toimii parhaiten silloin, kun tuote tai brändi on läheisesti läsnä sisällöntuottajan arjessa myös somen ulkopuolella.

Aitous on sisällöntuotannon sydän

Vaikuttajamarkkinoinnissa vuonna 2024 sisältöjen aitous on menestyvien vaikuttajamarkkinoinnin toteutusten keskiössä. Se ei ole menestymisen tae, mutta antaa menestymisen avaimet käteen. Aitouden korostuminen sosiaalisessa mediassa on entistä tärkeämpää, kun sisältöä julkaistaan yhä tiiviimmällä tahdilla. Aitous ja luonnollisuus resonoi yleisön keskuudessa ja luo uskottavuutta suosituksiin ja kaupallisiin yhteistöihin, joilla taas sitoutetaan haluttua kohderyhmää. Aitous tarkoittaakin sitä, että myös markkinointitarkoituksessa toteutetut julkaisut tulee käsikirjoittaa niin, että tuote tai palvelu on luonnollisesti mukana vaikuttajan tuottamassa sisällössä.

Aitous näkyi vuoden 2022 lopulla, kun reaaliaikaisuuteen pyrkivä BeReal kasvatti suosiotaan. Tätä artikkelia kirjoittaessa BeReal-huuma on kuitenkin jo laantunut käyttäjien, ja erityisesti brändien, keskuudessa.

TikTok jatkaa nousuaan 

Viime vuosien kohutuimman somekanavan, TikTokin, suosio on ollut valtavaa ja se jatkaa nousuaan myös ensi vuonna. Maailmanlaajuisesti somealustaa käyttää yli miljardi aktiivista käyttäjää kuukaudessa (vertailulukuna Facebook 2,9 miljardia, YouTube 2,2 miljardia ja Instagram 1,4 miljardia), kun suomalaisia kanavassa on tänä päivänä lähes 1,5 miljoonaa aktiivista käyttäjää. TikTok ja sen vielä tässä vaiheessa suhteellisen suosiollinen algoritmi, antavat brändille rajattomat mahdollisuudet vaikuttajamarkkinoinnin toteutuksiin, joissa vain luovuus on rajana. Aidot ja nopeatempoiset sisällöt mahdollistavat vaikuttajien seuraajakuntien sitouttamisen ja oikean viestin välittämisen toivotulle kohderyhmälle.

Tutustu videotallenteeseen TikTokin hyödyntämisestä yrityksen markkinoinnissa.

Vaikuttajien hyödyntäminen brändin kanavalla (UGC-sisällöntuotanto)

UGC-sisällöntuotanto tarkoittaa sitä, että yritys tai brändi rohkaisee asiakkaitaan ja seuraajien osallistumaan ja luomaan sisältöä liittyen brändiin tai sen tuotteisiin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kilpailujen, haasteiden tai erilaisten kampanajoiden kautta, jossa kannustetaan käyttäjiä jakamaan omia kokemuksiaan tai luomaan sisältöä, joka liittyy brändiin. Kevyimmillään ja yksinkertaisimmillaan käyttäjien luoma sisältö on esimerkiksi Google-arvosteluita tai ravintolavinkkejä Instagram-kavereille.

UGC-sisällöntuotanto nousi kuluvana vuonna isoksi puheenaiheeksi, eikä suotta! UGC-sisällöntuotannon toimenpiteiden avulla kohderyhmää puhutteleva vaikuttaja tuottaa rohkaisevaa sisältöä brändin omiin kanaviin, joka jälleen omalta osaltaan kasvattaa potentiaalisten asiakkaiden luottamusta brändiä ja sen tarjoamia tuotteita tai palveluita kohtaan. Vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteitä suunniteltaessa UGC-sisällöntuotantoa tulisikin pitää yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona – tai ainakin lisäyksenä toimenpiteiden listaan. Mikko kirjoitti aiemmin kattavan artikkelin UGC-sisällöntuotannosta, johon pääset tutustumaan täällä.

Jos saisin suositella yhtä uutta sosiaalisen median palettia asiakkaalleni, niin se olisi UGC-sisällöntuotanto ja vaikuttajien tuottama sisältö osana sitä.

UGC-sisällöntuotantoa kannattaa harkita osaksi markkinoinnin toimenpiteitä, sillä se kasvattaa brändiin tutustuvien luottamusta.

Vaikuttajien tuottama materiaali osaksi maksettua mainontaa

Vaikuttajamarkkinointikampanjoissa syntyy valtava määrä video- ja kuvamateriaalia, jotka kasvattavat brändin tunnettuutta vaikuttajan seuraajien keskuudessa. Vaikuttajien tuottamaa sisältöä tulisi hyödyntää entistä enemmän ja paremmin myös maksetun mainonnan tukena – mikä olisikaan parempaa kuin hyödyntää kohderyhmää puhuttelevaa kasvoa myös esimerkiksi brändinne Facebook- tai Instagram-mainonnassa.

Kun hyödynnät vaikuttajien tuottamaa sisältöä maksetussa mainonnassa, muistathan kuitenkin sopia markkinointioikeuksista erikseen. Vaikuttajamarkkinointitoimisto Noordin toteuttamissa vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteissä sovitaan aina orgaanisista jako-oikeuksista yhteistyötä solmittaessa, mutta maksetun mainonnan oikeuksista neuvotellaan erikseen.

Tunnetut vaikuttajat osana yrityksen maksettua mainontaa auttavat myös vaikuttajan seuraajien ulkopuolisten henkilöiden tutustumista ja sitouttamista brändiin.

Voiko vaikuttajamarkkinointi aikuisten oikeasti vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Meidän mielestä voi – lue tästä artikkelista miksi. Jos pää meni sopivasti pyörälle tulevan vuoden trendeistä ja kaipaisit apua vaikuttajamarkkinoinnin suunnitteluun, niin ota meihin yhteyttä tai sovi palaveri alla olevasta kalenteriupotuksesta suoraan kollegani Mikon kanssa.

Psst. Tiesithän, että järjestetään lokakuussa kaksiosainen maksuton verkkokoulutus, jossa käymme käytännönläheisesti läpi onnistuneen vaikuttajamarkkinointikampanjan suunnittelua ja toteutusta. Liity mukaan koulutussivun kautta!

Varaa maksuton palaveri Mikon kanssa

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.