Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Hygieniarajat vaikuttajamarkkinoinnissa – kaikkien yhteinen etu

Aitous, brand match ja vaikuttavuus. Uskoisin, että edellä mainitsemani termit ovat monen vaikuttajamarkkinointia pohtivan markkinoijan huulilla tällä hetkellä. Yksi merkittävä asia, joka vaikuttaa erityisesti vaikuttajamarkkinoinnin aitouteen, on hygieniarajat ja niissä selkeästi pysyminen. Hygieniaraja tarkoittaa siis sitä aikamäärettä, jonka aikana (sekä ennen että jälkeen kampanjan) vaikuttajan kanavissa ei tulisi näkyä yhteistyötä, joka on toteutettu selkeästi kilpailevan brändin kanssa. Meidän ja vaikuttajamarkkinoinnin alalla yleisesti vallitseva näkemys on, että kilpailevia yhteistöitä tulisi välttää kuukausi ennen ja jälkeen kampanjan.  

Hygieniarajojen merkitys brändille

Markkinoitavan brändin puolesta hygieniarajojen merkitys on luonnollisesti kiistaton. On tärkeää, että vaikuttaja sitoutuu kampanjan ajan edustamaan kyseistä brändiä, eikä lähde veljeilemään kilpailevien brändien kanssa. Me Noordilla yleensä tutkimme kilpailevien brändien yhteistöitä jopa hieman pidemmältä ajalta, kun valitsemme kampanjaan sopivia vaikuttajia.

Kun puhutaan vuosiyhteistyöstä tai brand ambassador -tyylisestä yhteistyöstä, on luonnollista sopia eksklusiivisuudesta koko yhteistyön aikana, ja usein myös määrättynä aikana (esimerkiksi 6 kk) yhteistyön jälkeenkin. Pidemmässä yhteistyössä vaikuttaja saadaan sitoutettua brändiin luonnollisesti ja tehokkaasti, jolloin myös vaikuttajan kohdeyleisö assosioi vaikuttajan tiiviiksi osaksi brändiä.

Hygieniarajojen merkitys vaikuttajalle

Perusluonteeltaan vaikuttajamarkkinointi perustuu siihen, että vaikuttaja suosittelee tuotetta tai palvelua henkilökohtaisesti seuraajilleen, jotka ovat tavalla tai toisella sitoutuneet vaikuttajan sisältöön. Mikäli vaikuttaja suosittelee kahta kilpailevaa brändiä lyhyen aikavälin sisällä, näyttäytyvät nämä suosittelut epäaidoilta ja epäluotettavilta. Selkeillä hygieniarajoilla onkin suora merkitys myös vaikuttajan oman henkilöbrändin luontiin. Monet vaikuttajat ovatkin nykypäivänä erittäin tarkkoja omista hygieniarajoistaan, vaikka niitä ei markkinoitavan tuotteen tai palvelun osalta liiemmin vaadittaisikaan.

Hygieniarajat selkeästi sopimukseen ja kampanjabriiffiin

Kaikista tärkeintä on, että kaikista kampanjaan liittyvistä yksityiskohdista – myös hygieniarajoista – keskustellaan avoimesti ja selkeästi jo siinä vaiheessa, kun vaikuttajilta pyydetään tarjouksia sisällöntuotannossa. Markkinoitavan brändin osalta on tärkeää huomioida, että tiukemmat eksklusiivisuuden ehdot vaikuttavat omalta osaltaan vaikuttajan hintaan kampanjassa.

Vaikuttajamarkkinointikampanjaa toteutettaessa hygieniarajoista tulisi tehdä mahdollisimman selkeät ehdot niin vaikuttajan kanssa tehtävään sopimukseen kuin kampanjabriiffiin, jotta mahdollisilta epäselvyyksiltä vältytään. Hygieniarajojen lisäksi näissä dokumenteissa olisi hyvä mainita myös mahdollisesta kilpailukiellosta – ja jos tällainen maininta on, niin on kaikille osapuolille reilua, että kilpailukiellon alaiset yritykset listataan selkeästi edellä mainittuihin dokumentteihin.

Mikäli kaipaatte apua vaikuttajamarkkinointikampanjan suunnittelussa, niin voitte varata ajan veloituksettomalle keskustelulle mun kanssa, tai laittaa sähköpostia mulle mikko@noord.fi.   

Mikäli vaikuttajamarkkinointi kiinnostaa, mutta ei ole ihan vielä ajankohtaista, niin voit ladata meidän ilmaisen oppaan ”Kaikki vaikuttajamarkkinoinnista viidessä minuutissa”.

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.