Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Voiko vaikuttajamarkkinointi oikeasti vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Vaikuttajamarkkinointi valtaa enenevissä määrin markkinaosuutta markkinoinnin toimenpiteistä (vaikuttajamarkkinoinnin määrä vuonna 2022 oli 52,5 miljoonaa euroa, eli se kasvoi 19 % vuoteen 2021 verrattuna). Yritykset ovat ymmärtäneet vaikuttajamarkkinoinnin potentiaalin tavoittaa ja sitouttaa kohdeyleisöä tehokkaasti ja autenttisella viestinnällä, johon ihmiset matalammalla kynnyksellä luottavat. Mutta onko vaikuttajamarkkinointi vain ohimenevä ilmiö, vai voiko se todella vaikuttaa positiivisesti yrityksen liiketoimintaan pitkällä aikavälillä?

Vaikuttajamarkkinoinnin kasvava suosio

Vaikuttajamarkkinointi on kokenut huomattavaa kasvua viime vuosien aikana, ja sen suosio näyttää edelleen kaikilla mittareilla kasvavan. Monet yritykset ovat myös yksinkertaisesti huomanneet, että perinteiset mainonnan muodot eivät enää tavoita yleisöä samalla tavalla kuin ennen – tai ainakin jotain tiettyä kohderyhmää on haastava tavoittaa. Verrattuna muihin markkinoinnin muotoihin, vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa kohdeyleisö tehokkaasti ja autenttisesti, sillä laadukkaalla sisällöntuottajalla on vahva ja omistautunut seuraajakunta.

Globaalisti Influencer Marketing Hubin teettämän tutkimuksen mukaan vaikuttajamarkkinointi kasvoi peräti 57,4 prosenttia vuonna 2021. Tämä kasvuvauhti kuvastaa yritysten kiinnostusta ja halua investoida vaikuttajiin. Tärkeää on kuitenkin huomata, että kasvua ei ole nähty pelkästään suurissa yrityksissä, vaan esimerkiksi meillä Suomessa myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyödyntäneet vaikuttajamarkkinointia menestyksekkäästi. Tutustu aiempaan artikkeliimme vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntämisestä pk-yritysten näkökulmasta.

Vaikuttajamarkkinointi tilastojen valossa

Harvard Business Reviewin artikkelin mukaan 80 prosenttia yrityksistä, jotka ovat käyttäneet vaikuttajamarkkinointia, ovat raportoineet saaneensa hyvän tai erinomaisen tuoton sijoitukselleen. Tämä on vaikuttavaa ja osoittaa jo yksinäänkin, että vaikuttajamarkkinointi ei ole vain markkinoinnin trendi, vaan sillä voi olla merkittävä vaikutus yritysten tuloksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

AdRollin artikkelin mukaan taas 63 prosenttia kuluttajista luottaa enemmän suosikkivaikuttajansa jakamaan sisältöön kuin yrityksen omaan julkaisuun, saati maksettuun mainokseen. Tämä korostaa vaikuttajien kykyä vaikuttaa yleisöönsä ja rakentaa luottamusta, joka on olennaista liiketoiminnan menestykselle. Kun vaikuttaja suosittelee tuotetta tai palvelua, se usein koetaan luotettavaksi suositukseksi, joka parhaassa tapauksessa johtaa ostopäätökseen.

Vaikuttajamarkkinoinnin vertailu perinteisempään markkinointiin

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuutta on myös verrattu perinteiseen markkinointiin, kuten vaikkapa televisio- ja radiomainontaan, joita käytän vertailukohteena tässä artkkelissa. Esimerkiksi Grin-blogissa ja Digital Marketers Worldin artikkelissa korostetaan vaikuttajamarkkinoinnin etuja perinteiseen mainontaan nähden.

Vaikuttajamarkkinointi on usein kustannustehokkaampaa kuin televisio- tai radiomainonta. Mainostilaa televisiossa tai radiossa hankittaessa kustannukset voivat olla erittäin korkeita, kun taas vaikuttajamarkkinointi voi olla huomattavasti edullisempaa, erityisesti pienemmillä budjeteilla toimiville yrityksille.

Lisäksi vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden luoda aitoja ja merkityksellisiä yhteyksiä asiakkaisiin. Vaikuttajat ovat usein erikoistuneet tiettyyn aihepiiriin tai alaan, ja heidän seuraajansa jakavat saman kiinnostuksen kohteen. Tämä tekee vaikuttajista luotettavia asiantuntijoita, jotka voivat tuoda brändille uskottavuutta ja arvoa. Tutustu myös Mikon artikkeliin niche-vaikuttajista.

Lisäksi vaikuttajamarkkinointi tarjoaa paremman kohdentamisen ja seurannan mahdollisuudet. Yritykset voivat valita vaikuttajia, joiden seuraajakunta vastaa heidän kohdeyleisöään, ja näin voivat seurata tarkasti kampanjansa tuloksia. Tämä mahdollistaa markkinoinnin optimoinnin ja varmistaa, että resursseja käytetään tehokkaasti. Lue myös vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisesta täältä.

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus riippuu strategiasta

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus ei kuitenkaan luonnollisesti ole taattu pelkästään sen suosion tai tilastojen perusteella. Se vaatii huolellista suunnittelua ja strategista ajattelua. On tärkeää muistaa, että vaikuttajamarkkinointikampanjoita ei voi toteuttaa universaaleilla ratkaisuilla, vaan niiden tulokset riippuvat monista tekijöistä.

Oikeiden vaikuttajien valinta kampanjakohtaisesti on ensiarvoisen tärkeää. Vaikuttajien on oltava linjassa brändin arvojen ja viestin kanssa, ja heidän seuraajakuntansa on vastattava yrityksen kohdeyleisöä. Lisäksi on tärkeää määritellä selkeät tavoitteet ja mittarit kampanjalle sekä seurata ja analysoida tuloksia jatkuvasti. Vaikuttajamarkkinointi on dynaaminen mainonnan muoto ja sen kanssa toimivien on tärkeää olla valmiita mukautumaan sekä oppimaan matkan varrella. Ala kehittyy huimaa tahtia ja uusia sosiaalisen median alustoja, joita hyödyntää, tulee lähitulevaisuudessa nousemaan varmasti valtavirran suosioon.

Vaikuttajamarkkinointi voi todella vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan

Suosio ja tilastot osoittavat, että vaikuttajamarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa ja sitouttaa kohdeyleisöä. Vaikuttajamarkkinoinnin etuja verrattuna perinteiseen mainontaan ovat esimerkiksi kustannustehokkuus, luottamuksen rakentaminen vaikuttajien avulla ja parempi kohdentaminen.

Kuitenkin on tärkeää muistaa, että vaikuttajamarkkinointi ei toimi kuin taikaiskusta, vaan se vaatii huolellista suunnittelua ja strategista ajattelua. Onnistuminen riippuu valituista vaikuttajista, kampanjan tavoitteista ja jatkuvasta seurannasta ja toimenpiteiden optimoinnista. Kun vaikuttajia ja vaikuttajien tuottamaa sisältöä hyödynnetään oikein, vaikuttajamarkkinointi voi olla erittäin tehokas työkalu brändin tai yrityksen tunnettuuden kasvattamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Se ei ole vain markkinointitrendi, vaan mainonnan muoto, joka tulisi ottaa osaksi markkinointistrategiaa.

Mikäli olette vaikuttajamarkkinoinnin kanssa alkutaipaleella, tai kaipaisitte lisävinkkejä tekemiseen, niin laittakaa ihmeessä meille viestiä. Sparrataan ja katsotaan, miten Noordin asiantunteva vaikuttajamarkkinoinnin tiimi voisi olla teille avuksi!

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.