Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Vaikuttajamarkkinointitoimiston rooli vaikuttajamarkkinointikampanjassa

Vaikuttajamarkkinointia suunnitellessa moni yritys huomaa törmäävänsä kysymykseen, kannattaako kokonaisuuteen etsiä kumppani vai toteutetaanko itse? Vaikuttajamarkkinointitoimiston rooli on tärkeä siinä, missä esimerkiksi digimarkkinointitoimiston tai perinteisemmän mainostoimistonkin. Markkinointistrategia ja markkinoinnin tavoitteet määrittävät myös sen, millaisia tuloksia vaikuttajamarkkinoinnilta haetaan ja niiden perusteella voidaan arvioida sitä, tarvitaanko kumppaniksi toimisto.   

Laajimmillaan vaikuttajamarkkinointitoimisto voi ottaa hoitaakseen kaikki vaikuttajamarkkinoinnin toimenpiteet suunnittelusta toteutukseen ja raportointiin. On myös mahdollista ottaa kumppanuuteen mukaan vain osa toimiston palveluista ja käyttää heitä asiantuntijoina vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuuden yhdessä tai useammassa osa-alueessa. Kampanjaa suunniteltaessa vaikuttajamarkkinointitoimiston asiantuntijuus ja kokemus yleensä auttavat pääsemään markkinoinnin kannalta toivottuihin ja tavoiteltuihin tuloksiin.

Vaikuttajamarkkinointitoimiston rooli yksittäisessä vaikuttajakampanjassa voidaan jakaa näihin kahdeksaan osaan:

 1. Vaikuttajamarkkinointikampanjan tavoitteiden ja tuloksellisten toiveiden asettaminen
 2. Vaikuttajamarkkinointikampanjan suunnittelu (aikataulut, käytettävät kanavat, vaikuttajien etsiminen ja tavoittaminen, kohderyhmän määrittäminen)
 3. Vaikuttajamarkkinointikampanjan sisältösuunnittelu
 4. Vaikuttajavalinnat ja vaikuttajien kattava briiffaus
 5. Vaikuttajien briiffaus sekä kampanjan lainmukaisuuden varmistaminen
 6. Vaikuttajien päivitysten tarkastaminen ja mahdolliset korjaukset
 7. Kampanjan koordinointi ja vaikuttajien avustaminen
 8. Raportointi ja kehitysehdotukset

Vaikuttajamarkkinointitoimisto on asiantuntijasi koko kampanjan ajan

Vaikuttajamarkkinointitoimisto tulisi palkata silloin, kun yrityksen oma asiantuntijuus ja resurssit eivät riitä vaikuttajamarkkinoinnin tulokselliseen toteuttamiseen. Vaikuttajamarkkinointitoimiston tärkein tehtävä onkin määrittää kampanjalle selkeät ja mitattavat tavoitteet, sekä pyrkiä pääsemään niihin. Asiantuntijuus tässäkin asiassa näkyy siten, että vaikuttajamarkkinointikampanjan toteutus on asiakasyritykselle vaivatonta, helppoa ja tuloksellista. Vaikuttajamarkkinointikampanjan aikana yhteistyössä korostuu kommunikaatiossa, joka toki vaatii myös asiakkaalta paljon. Onnistunut kampanja toteutuu myös, kun asiakkaalta saadaan mahdollisimman selkeitä mielipiteitä ja toiveita toteutettavaa kampanjaa kohtaan.

Vaikuttajamarkkinointi on yhteistyötä moneen suuntaan

Onnistuneessa vaikuttajakampanjassa tehdään yhteistyötä monipuolisesti ja moneen suuntaan. Parhaimmillaan toimiston ja asiakkaan välille syntyy molemminpuolinen luottamus ja siitä kumpuava jatkuva yhteistyö vaikuttajamarkkinoinnin parissa. Toimiston tehtävänä on rakentaa jatkuvasti uusia suhteita ammattimaisiin ja kiinnostaviin vaikuttajiin, joita he voivat luontevasti käyttää erilaisissa vaikuttajakampanjoissa. Vaikuttajasuhteiden ylläpito onkin toimistojen tärkeimpiä tehtäviä, vaikka se ei usein näy suoraan asiakkaalle vaikuttajakampanjoiden aikana. Lisäksi vaikuttajamarkkinoinnissa usein hieman peittoon jäävä osuus on markkinoinnin lainmukaisuuden varmistaminen, jossa esimerkiksi me Noordilla teemme yhteistyötä vaikuttajamarkkinoinnin kiemuroihin erikoistuneen lakitoimiston kanssa.

Muista hyödyntää kampanjaa kokonaisvaltaisesti

Vaikuttajan kaupallisessa yhteistyössä julkaisema sisältö on vain yksi osa-alue vaikuttajamarkkinointikampanjassa. Vaikuttajan materiaaleista ja kampanjan sisältökokonaisuudesta on osattava ottaa kaikki hyöty irti ja materiaaleja kannattaa käyttää aktiivisesti kaikissa yrityksen kanavissa. Vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa toimiessa, toimiston rooli on varmistaa, että asiakas pystyy käyttämään vaikuttajan sisältöjä ennakkoon sovitun ajan myös oman markkinointinsa tukena sekä yrityksen sosiaalisen median kanavissa.

Muista ainakin nämä kolme mahdollisuutta vaikuttajamarkkinointikampanjassa:

 1. Markkinointioikeus – oikeus käyttää vaikuttajan sisältöä sovitun ajan yrityksen omissa kanavissa ja maksetussa mainonnassa
 2. Artikkeli – voisiko vaikuttajaa hyödyntää yrityksen artikkelisisällössä vieraskirjoittajana tai tehdyn haastattelun avulla
 3. Hyödynnä vaikuttajan yritykselle tuoma liikehdintä (uudelleenmarkkinointi verkkosivuilla ja somessa vierailleille)


Mikäli vaikuttajamarkkinointi on ajankohtainen asia yrityksessänne, tarjoamme nyt ilmaisen vaikuttajamarkkinoinnin konseptin uusille potentiaalisille asiakkaille. Pääset tilaamaan vaikuttajamarkkinoinnin konseptin täällä!

Katso myös nämä sisällöt:  

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.