Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Kaupallinen yhteistyö merkintä – näin teet mainosmerkinnät oikeaoppisesti

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan brändin tai yrityksen ja vaikuttajan/vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tai brändin myynnin edistäminen ja tunnettuuden kasvattaminen. Vaikuttajamarkkinointia ja kaupallisten yhteistöiden oikeaoppista merkintää säätelee Suomessa kuluttajansuojalaki. Laki määrittääkin, että kuluttajalla on aina oikeus tietää, kun häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Tässä artikkelissa käymme läpi eri vaikuttajamarkkinoinnin kanavat ja sen, miten tehdään oikeaoppiset mainosmerkinnät yhteistyöjulkaisuihin. Tässä artikkelissa pääasiallisena lähteenä käytetty Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimaa linjausta merkinnöistä.  

Muista huolehtia markkinoinnin tunnistettavuudesta

Kaupallisina yhteistöinä toteutettavat mainokset (esimerkiksi Instagram- tai TikTok-julkaisut) on aina pystyttävä tunnistamaan mainokseksi. Merkinnän on oltava selkeästi esillä kanavasta, toteutustavasta tai yhteistyömainoksen formaatista riippumatta. Jotta mainonta on selkeästi erotettavissa, se on merkittävä päivityksiin tarpeeksi selkeästi, tarpeeksi isolla ja tunnistettavalla fontilla sekä tarpeeksi keskeiselle paikalle kuvassa, videossa tai vaikkapa YouTube-videon otsikossa.

Hyvänä esimerkkinä markkinoinnin tunnistettavuudesta toimii Instagram Story -julkaisusarjat. Jos vaikuttaja julkaisee yhteistyöhön kuuluvasti neljä (4) kappaletta Instagram Story -julkaisuja, tulee näissä kaikissa julkaisuissa mainita selkeästi julkaisun olevan kaupallinen yhteistyö tai mainos. Pelkän tekstin lisäksi mainosmerkintä tulisi esittää myös visuaalisesti mahdollisimman selkeästi – eli ei esimerkiksi valkoisella tekstillä vaalean sävyisessä videossa. Tällaisessa tapauksessa toivottavaa olisi, että mainosmerkintätekstin alla on esimerkiksi värillinen tausta, jolloin mainoksen näkevä kuluttaja erottaa julkaisun olevan maksettu mainos.

Kenen vastuulla kaupallisen yhteistyön merkinnät ovat?

Kuluttajansuojalain mukaan on sekä markkinoivan yrityksen että vaikuttajan vastuulla varmistaa, että vaikuttajamarkkinoinnin yhteydessä toteutettu sisältö on merkitty oikeaoppisesti ja selkeästi mainokseksi. Pähkinänkuoressa molempien osapuolten on tahoillaan varmistettava, että yhteistyöpäivitykset eivät tunnu piilomainonnalta ja että mainosmerkinnät on tehty niin, että kaupalliset sisällöt erottuvat selkeästi vaikuttajan muusta sisällöstä.

Markkinoivan yrityksen (tai välillisesti kampanjaa toteuttavan vaikuttajamarkkinointi- tai markkinointitoimiston) velvollisuutena on ohjeistaa ja neuvoa vaikuttajaa yhteistyömerkintöjen oikeaoppisuudessa. Vaikuttajamarkkinointitoimistot toteuttavatkin kampanjaa varten erilisen kampanjabriiffin, jossa ohjeistetaan toivottuihin mainosmerkintöihin. Kampanjabriiffi on luonnollisesti samalla myös oiva paikka kertoa vaikuttajalle lisää markkinoitavasta tuotteesta tai palvelusta ja tavoitteista toteutettavan sisällön suhteen. Jos haluat tietää lisää vaikuttajamarkkinoinnin kampanjabriffistä, niin lue aiemmin kirjoittamamme artikkeli.

Miten ne yhteistyöt sitten merkitään?

Kuluttajansuojalaki määrittelee vaikuttajamarkkinoinnin merkintää niin, että siitä on käytävä selkeästi ilmi kaupallinen tarkoitus sekä yhteistyökumppani, brändi tai yritys, jonka nimiin markkinointia tehdään. Markkinoivan yrityksen tai markkinointitoimiston on selkeästi kerrottava vaikuttajalle, mikä on markkinoitava tuote, palvelu tai brändi. Aina se ei ole yrityksen nimi vaan se voi olla myös yrityksen tuote, joka on kaupallisesti tunnetumpi kuin yritys itsessään.

Vaikuttajamarkkinoinnin päivityksissä on heti julkaisun alkuun merkattava, että kyseessä on mainos sekä mainostettava yritys tai brändi. Kuluttaja-asiamies suosittelee käyttämään ilmaisua ”mainos”. Merkintätapana voidaan käyttää myös esim. ”kaupallinen yhteistyö” tai sisältää ”Yrityksen X mainoksen/mainoksia”.

Tässä listattuna muutamia esimerkkejä suositelluista merkintätavoista:

 • Mainos yrityksen Noord Agency Oy kanssa
 • Mainos Tuotemerkki X kanssa
 • Kaupallinen yhteistyö yrityksen Noord Agency Oy kanssa


Somekanavasta ja markkinoitavan yrityksen somepresenssistä riippuen olisi myös toivottavaa tägätä markkinoitava yritys mainosmerkintään. Esimerkiksi Instagramissa ”Mainos @noordagency”.

Kaupallinen yhteistyömerkintä – eri kanavissa

Instagram Feed- ja Reels-julkaisut

 • Kirjoita heti tekstikentän alkuun ”Mainos” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä” sen brändin tai yrityksen kanssa, jonka kanssa yhteistyö toteutetaan
 • Tee merkinnät aina sillä kielellä, jolla tuotat yhteistyön sisällön. Älä käytä ristiin esimerkiksi englanninkielistä merkintää kuten ”qd” ja suomenkielistä sisältöä.
 • Pelkät hashtagit eivät riitä kertomaan yhteistyöstä
 • Muista kertoa myös, jos olet saanut tuotteen tai palvelun ilmaiseksi yritykseltä (esim. Tuote saatu Yritykseltä X tai Tuote saatu @yritysx)
 • Jos mahdollista, käytä edellä mainittujen lisäksi myös Instagramin omaa brändimerkintätyökalua (Maksettu kumppanuus Yrityksen X kanssa)

Instagram Story -julkaisut

 • Käytä Instagramin omaa merkintätyökalua, jos se on saatavilla sinun käyttäjäprofiilillesi
 • Lisäksi merkitse kuvaan tai videoon selkeästi, että kyseessä on mainos
 • Edellä mainittujen lisäksi huomioi mainosmerkinnän visuaalinen erottuvuus (esim. fontin koko, väri ja selkeys sekä kuvan tai videon tausta verrattuna tekstin väriin)

TikTok-videojulkaisut

 • Kirjoita heti tekstikentän alkuun ”Mainos” tai ”Kaupallisessa yhteistyössä” sen brändin tai yrityksen kanssa, jonka kanssa yhteistyö toteutetaan
 • Tee merkinnät aina sillä kielellä, jolla tuotat yhteistyön sisällön. Älä käytä ristiin esimerkiksi englanninkielistä merkintää kuten ”qd” ja suomenkielistä sisältöä.
 • Pelkät hashtagit eivät riitä kertomaan yhteistyöstä
 • Muista kertoa myös, jos olet saanut tuotteen tai palvelun ilmaiseksi yritykseltä (esim. Tuote saatu Yritykseltä X tai Tuote saatu @yritysx)

YouTube-videojulkaisut

 • Lisää videon alkuun tekstibanneri, jossa kerrotaan selkeästi mainonnasta. Esim. ”Mainos Yrityksen X kanssa” tai ”kaupallisessa yhteistyössä Yrityksen X kanssa”
 • Kerrothan mainoksesta myös suullisesti heti videon alkaessa. Huomioithan kuitenkin, että pelkkä suullinen ilmoitus mainoksesta ei riitä
 • Kerro kaupallisesta yhteistyöstä myös YouTube-videon otsikossa
 • Mikäli yhteistyö toteutetaan YouTube-videon mainoskatkona, kerrothan videolla selkeästi, milloin kaupallinen osio alkaa ja päättyy

Twitch-striimilähetykset

 • Merkitse striimilähetyksen otsikkoon, jos lähetys on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä
 • Merkitse otsikkoon myös, jos sinulla on esimerkiksi bannerimainoksia lähetyksissäsi tai muita mahdollisia kaupallisia yhteistöitä eri yritysten kanssa
 • Merkitse myös lähetysruutuun selkeästi mahdollisten bannerimainostajien mainokset erikseen. Pelkät logot eivät kerro katsojalle, että kyseessä on maksettu mainos.
 • Vinkki: Tee lähetysruutuun paikka bannerimainoksille, jonka merkitset selkeästi ”Mainos” Tai ”Kaupallisessa yhteistyössä”.
 • Muista myös kertoa kaupallisena yhteistyönä toteutetussa sisältölähetyksessä, milloin kaupallinen osuus alkaa vai onko koko video toteutettu mainoksena


Mikäli kaipaat jeesiä vaikuttajamarkkinoinnin mainosmerkinnöissä tai ylipäätään markkinoinnin suunnittelussa, niin varaa meidän asiakkuuspäälliköltä Mikolta aika kalenterista!

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.