Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Vaikuttajamarkkinointi osana kuntamarkkinoinnin suunnitelmaa

Suomessa kotimaan matkailu on ollut kovassa nosteessa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. Koronapandemia onkin ollut otollista aikaa eri kunnille houkutella luokseen sekä matkailijoita että uusia asukkaita, elinkeinon harjoittajia ja yrityksiä.

Suomen kuntaliiton huhtikuussa teettämän kuntien markkinointitutkimuksen mukaan viisi tärkeintä osa-aluetta kunnan markkinoinnissa olivat elinkeino-, yritys-, asukas-, kunnan julkisuus- ja mielikuvamarkkinointi sekä matkailu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen markkinointi. Jotta eri kunnat voisivat toteuttaa entistä tehokkaammin omaa markkinointisuunnitelmaansa, ovat jotkut niistä ottaneet haltuunsa vaikuttajamarkkinoinnin.

Vaikuttajamarkkinointi on moderni markkinoinnin muoto ja se on erittäin kustannustehokas tapa tukea kuntien tärkeimpien osa-alueiden markkinointia.

Kuntamarkkinointi – mitä annettavaa on vaikuttajamarkkinoinnilla?

Vaikuttajamarkkinointi on moderni markkinoinnin muoto ja se on erittäin kustannustehokas tapa tukea kuntamarkkinointia. Kampanja toteutetaan tällöin yhteistyössä valitun vaikuttajan kanssa, jolla on jo valmiina oma vahva henkilöbrändi ja sitoutuneet seuraajat, jotka luottavat tämän suosituksiin ja mielipiteisiin. Tämä markkinoinnin muoto antaa mahdollisuuden vaikuttaa erityisesti Y-sukupolven edustajien (18–34-vuotiaat) ostopäätöksiin, jotka muodostavat kunnille tärkeän kohderyhmän. Nämä kuluttajat ovat arvosteluja tarkastelevia ja heidän ostopäätökseensä vaikuttavat suuresti muiden kuluttajien mielipiteet. Heitä kiinnostaa puhutteleva aito sisältömarkkinointi ja he käyttävät rahansa mieluummin kokemuksiin kuin materiaan.

Vaikuttajamarkkinoinnin vaikutus kuntamarkkinoinnissa perustuu siihen, että viesti tulee aidolta ihmiseltä toiselle ihmiselle. Tällöin kunnan viestiä välittää aito kiinnostava ihminen, jota hänen yleisönsä arvostaa. Tällaista luottamussuhdetta on erittäin vaikeaa luoda käyttäen perinteisiä markkinoinnin keinoja. Vaikuttajamarkkinoinnin kautta kunnalla on myös mahdollisuus erottua selvästi muista, mikäli yhteistyö toteutetaan fiksusti oikeiden vaikuttajien kanssa.

Kuntamarkkinoinnin viisi tärkeintä haastetta ja kehityskohdetta ovat resurssipula, budjetointi, suunnitelmallisuus ja priorisointi, erottuminen muista ja vaikuttavuuden seuranta.

Miksi käyttää vaikuttajamarkkinointitoimistoa apuna?

Kuntaliiton markkinointitutkimuksen mukaan kuntamarkkinoinnin viisi tärkeintä haastetta ja kehityskohdetta ovat resurssipula, budjetointi, suunnitelmallisuus ja priorisointi, erottuminen muista ja vaikuttavuuden seuranta. Vaikuttajamarkkinointitoimiston hyödyntäminen kunnan markkinointikampanjan toteutuksessa voi olla erinomainen ratkaisun näiden haasteiden selätyksessä.

Kuntamarkkinointi – tärkeimmät asiat, mitä vaikuttajamarkkinointitoimisto tarjoaa:

  1. Perinteiseen markkinointiin verrattuna joustavammat hinnat
  2. Kunnan tavoitteisiin ja arvoihin sopivien vaikuttajien etsiminen ja kontaktointi
  3. Asiakas määrittää budjetin, jossa pysyminen jää toimiston tehtäväksi
  4. Toimisto hoitaa vaikuttajien kanssa sovittujen aikataulujen ja sisältöjen laadun seuraamisen
  5. Toimiston tehtävänä on statistiikan seuranta ja kattavien raporttien laatiminen markkinointikampanjan vaikuttavuudesta, läpiviennistä ja onnistumisesta

Lue myös:

Tilaa vaikuttajamarkkinoinnin uutiset

Jos yllä oleva blogiartikkeli oli mielestäsi hyvä, niin kannattaa ehdottomasti laittaa meidän uutiset tilaukseen! Ei spämmiä, vaan pelkkää asiaa.

Lähettämällä tämän lomakkeen, luovutat meille henkilötietojasi, joita säilytämme ja käsittelemme tietosuojaselosteen mukaisesti.