Maksuton koulutus vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelusta markkinointipäättäjille. Varaa oma paikkasi pian!

Yleiset ehdot

Julkaisua ei saa poistaa yhteistyöhön määritellystä sosiaalisen median kanavasta ilman Noord Agency Oy:n kirjallista lupaa 12 kuukauteen kampanjan päätyttyä. Jos kampanjaan valittu vaikuttaja jättää sovitun kaupallisen yhteistyön hoitamatta, suorittaa sen ohjeista tai aikataulusta poiketen, tai poistaa kampanjaan kuuluvan julkaisun somekanavista ilman Noord Agency Oy:n kirjallista lupaa, menettää vaikuttaja oikeuden kampanjapalkkioon. Noord Agency Oy:llä on oikeus laskuttaa jo maksettu kampanjapalkkio takaisin vaikuttajalta, mikäli vaikuttaja on poistanut yhteistyön sisällöt kanavistaan tai on muuten toiminut ohjeiden vastaisesti kaupallisen yhteistyön aikana. Noord Agency Oy:llä on lisäksi oikeus kampanjapalkkion suuruiseen vahingonkorvaukseen, jollei tehtävän hoitamatta jättäminen johdu ylivoimaisesta esteestä, kuten lääkärintodistuksella todennetusta sairastumisesta. Vaikuttaja on tällöinkin velvollinen tiedottamaan Noordille viipymättä seikoista, jotka voivat vaarantaa kampanjaan kuuluvan toimeksiannon hoitamisen. 

Huomioithan yhteistyön vahvistusvaiheessa sovitut hygieniarajat. Mikäli hygieniarajoja ei ole erikseen sovittu, hygieniarajat ovat voimassa 1 kk ennen ja jälkeen kaupallisen yhteistyön. 

Yhteistyön toteutumisen ehtona on myös vaikuttajan täysi kirjautuminen Klear-palveluun: https://klear.com/solutions/creators. Käytämme palvelua kampanjan tilastointiin ja kampanjaseurantaan. Klear-palveluun liittyminen on vaikuttajalle maksutonta.

Kaupallisen yhteistyön merkintä

Vaikuttaja on itse vastuussa yhteistyön asianmukaisista kaupallisen yhteistyön merkinnöistä, kuten on vaikuttajabriiffissä on ohjeistettu. Lue lisää Kilpailu- ja kuluttajaviraston laatimasta ohjeistuksesta vaikuttajamarkkinoinnin yhteistyömerkintöihin alla olevasta linkistä: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/vaikuttajamarkkinointi-sosiaalisessa-mediassa/

Vaikuttaja vastaa itse tuottamansa materiaalin tekijänoikeuksista, kuten videoissa käytettävän musiikin käytöstä. 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus linkittää ja nostaa kampanjajulkaisuja esille omissa kanavissaan (repostaaminen). 

Kampanjapalkkio

Tarjousvaiheessa sovittu palkkio on laskutettava vaikuttajabriiffissä ohjeistetun ohjeen ja aikataulun mukaisesti. Kampanjapalkkio maksetaan vaikuttajabriiffin mukaisesti toteutetusta kokonaissuorituksesta.